Logo stopka
ul. Hrubieszowska 102
22-100 Chełm
gsm: +48 502 269 266
tel/fax: +48 82 565 29 95
e-mail: marketing@mwk-chelm.eu
Składowanie krótko i długoterminowe towarów nieobjętych procedurami celnymi.

Usługa dedykowana przede wszystkim producentom bądź sprzedawcom dóbr wymagających czasowego przechowania lub zmagazynowania w celu przyszłej dystrybucji. Dzięki podzieleniu części budynku na odrębne pomieszczenia z niezależnymi wejściami mamy możliwość dostosowania powierzchni magazynowej do konkretnych potrzeb klientów. Pomagamy im w przygotowaniu harmonogramu przyjęć/wydań towaru i dbamy o prawidłowy przebieg procesu dystrybucji. Na życzenie klientów możemy wydzielić część budynku, do którego dostęp posiadał będzie tylko klient. Posiadamy doświadczenie w przechowywaniu towarów z branży elektronicznej, tekstylnej i wielu innych.

Magazyn czasowego składowania.

Mając na uwadze bliskość przejść granicznych część budynku posiada status Magazynu czasowego składowania. Powierzchnia magazynowa została odpowiednio przystosowana aby spełnić surowe wymagania Urzędu Celnego. Dzięki temu możemy przechowywać dobra importowane bądź eksportowane z całego świata. Infrastruktura budynku pozwala nam sprawnie rozładowywać towary z samochodów chłodni, kontenerów, firanek itp. Prowadzimy też przeładunki z samochodu na samochód. Korzyści płynące ze składowania towarów w Magazynie czasowego składowania to między innymi:

Usługi Logistyczne.

Aby zapewnić kompleksową obsługę świadczymy szereg usług związanych z logistyką towarów. W imieniu klientów odbieramy przesyłki z wszystkich europejskich portów morskich oraz lotniczych, przeprowadzamy również odprawę celną (w eksporcie, imporcie, tranzycie z wykorzystaniem dokumentów celnych i transportowych: CMR, EX, TIR, T1) oraz organizujemy transport. Na życzenie klientów możemy konfekcjonować towary oraz prowadzić ich dystrybucję.

Logo stopkaPHU " MWK TRADE " 22-100 Chełm, ul. Hrubieszowska 102
Wszelkie prawa zastrzeżone dla PHU " MWK TRADE "